Visum

Sist oppdatert: 01.02.2011 // Her finner du informasjon om utstedelse av visum til Norge.

 

Nyhet: Nå kan du registrere din søknad på nett. Se Application Portal Norway for mer informasjon.

Nordmenn som ønsker visum til Kasakhstan finner informasjon om dette på nettsidene til Kasakhstans ambassade i Oslo.

Visasøknader mottas mandag til fredag kl 10:00- 12:00, og spørsmål angående visum mottas på telefon mandag til fredag kl 15:00- 16:00.

 

1.        Om visum
2.        Søknadsskjema
3.        Hvor kan man søke om visum
4.        Visum til barn
5.        Dokumenter som må fremvises grensekontrollen
6.        Visum for privatbesøk
7.        Businessvisum
8.        Turistvisum
9.        Transittvisum (B-visum)
10.      Behandlingstid
11.      Saksbehandlingsgebyr for visum
12.      Invitasjon
13.      Reiseforsikring
14.      Utenrikspassets gyldighet
15.      Kontaktinformasjon
16.      Åpningstider for besøkende
17.      Ofte stilte spørsmål

 


1. Om visum
- Et visum er en tillatelse som gir rett til innreise og opphold i Norge for en begrenset tidsperiode. Det kreves visum fra borgere i alle de sentralasiatiske landene.

 
- Norge er en del av Schengen-området. Borgere av land som er medlemmer av Schengen, kan reise fritt mellom de ulike Schengen-landene. Borgere i land utenfor Schengen som har oppholdstillatelse i et av Schengen-landene, kan reise fritt rundt i Schengen-området i 90 dager. De 25 medlemslandene er Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

- Den norske ambassaden i Astana utsteder Schengen-visum for kasakhstanske statsborgere. Vi tar også imot søknader om studie-, arbeids- og oppholdstillatelser. Disse søknadene behandles alltid av utlendingsdirektoratet (UDI).

- Når Norge er hovedreisemålet, rettes søknaden om norsk Schengenvisum til norsk utenriksstasjon.

- C-visum for privat-, forretnings- og turistbesøk kan gis for en periode på opp til 90 dager.

- Visumpliktige utlendinger kan oppholde seg i Norge/Schengen-området i opptil 90 dager i løpet av de siste 6 måneder.

- Visum gir ikke tillatelse til å arbeide i Norge. Arbeid uten lønn regnes også som arbeid i denne sammenheng.

- Hvem som helst kan søke om visum eller arbeids- eller oppholdstillatelse. Vi gjør oppmerksom på at passet må være gyldig i tre måneder etter planlagt opphold i Norge, og at det må være minst to ledige sider i passet. I tillegg må ikke passet være eldre enn 10 år gammelt.

2. Søknadsskjema 
For søknadsskjema på kasakhisk/engelsk klikk her.

For søknadsskjema på russisk/engelsk klikk her.

Eksempel på ferdig utfylt søknad (kasakhisk/engelsk)

Eksempel på ferdig utfylt søknad (russisk/engelsk)


3. Hvor man kan søke om visum   
Søknad om visum til Norge gjøres i det land der man er statsborger
eller i det land der man har fast, offisiell oppholdstillatelse.

Søkere som kan søke om visum ved den norske ambassaden i Astana, skal møte og levere søknad med alle nødvendige dokumenter. Vi presiserer at ambassaden ikke tar ansvar for søknader og dokumenter levert som post, e-post eller faks. Alle søknader og relatert informasjon må leveres personlig ved ambassaden. Visumsøkere MÅ ha en avtale før de møter på ambassaden med søknaden sin. Det beste er å benytte seg av visumportalen og gjøre en avtale der. Hvis ikke må man avtale tidspunkt ved å ringe ambassaden i våre åpningstider.

Søkere fra Kasakhstan skal søke om visum til Norge ved den norske ambassaden i Astana. Tel: +7 7172 551100. E-post: Visum-Astana@mfa.no 
 
Søkere fra Kirgisistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Bisjkek.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Tadsjikistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Dusjanbe.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Turkmenistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Asjkhabad.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Usbekistan skal søke om visum til Norge ved den italienske ambassaden i Tasjkent.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.

 

4. Visum til barn 

Alle vedlegg må også legges ved visumsøknader for barn under 18 år.
I tillegg:

• Barn som reiser med én av foreldrene, må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra den andre forelderen, samt fødselsattest. Barn som reiser alene må legge ved notarielt bekreftet samtykke fra begge foreldre, samt fødselsattest. 
• Barn mellom 6 og 12 år betaler et saksbehandlingsgebyr på 35 euro. Barn under 6 år betaler ikke sakbehandlingsgebyr.

 

5. Dokumenter som må fremvises grensekontrollen
Visumpliktige utlendinger som skal på privatbesøk til Norge, må kunne fremvise invitasjon, UDIs garantiskjema for besøk og reiseforsikring til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen- området.
 Man kan bli nektet innreise til Norge, hvis nevnte dokumentasjon ikke kan fremvises grensekontrollen.

• Forretningsbesøkende må kunne fremvise invitasjon og reiseforsikring til grensekontrollen ved innreise til Norge/Schengen-området.

• Individuelle turister må kunne fremvise reiseforsikring, reservasjon/bekreftelse på betalt hotellopphold (alle overnattinger) og beskrivelse av reiserute med overnattingssteder (dag for dag).

• Innehavere av multivisum fremviser gyldig forsikring ved hver innreise til Norge/Schengen-området.

• Kopi av pass og tidligere Schengen-visum.

 

6. Visum for privat besøk
Ved privatbesøk skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

- Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.

Klikk her for kasakhisk/engelsk skjema.

Klikk her for russisk/engelsk skjema. 

Eksempel på ferdig utfylt søknad (kasakhisk/engelsk)

Eksempel på ferdig utfylt søknad (russisk/engelsk)

- Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn).

- Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

- Reiseforsikring som dekker minst 30 000 euro og hele perioden og alle dagene det søkes om.

- Saksbehandlingsgebyr på 60 euro for voksne og 35 euro for barn mellom 6-12 år. Vi gjør oppmerksom på at prisen er veiledende, og vil variere avhengig av omregningskurs.  

UDIs garantiskjema for besøk med én kopi.

- Ved privatbesøk må den som inviterer også fylle ut garantiskjema.
Garantiskjemaet fås hos det lokale politiet i Norge og blir underskrevet og stemplet der mot at garantisten dokumenterer identitet og inntekt. NB. I Oslo er det kun politiets utlendingsseksjon som stempler dette dokumentet. Besøksadresse: Storgata 33. Åpningstider: Mandag - torsdag fra kl. 08.15 til 13.00, fredag fra kl. 08.15 til 11.00.

- Garantiskjemaet kan ikke være eldre enn tre måneder når søknaden leveres, og det kan kun benyttes én gang.

- Invitasjon i brevform underskrevet av den som inviterer (med 1 kopi). Som regel godtas invitasjon og garantiskjema sendt direkte på faks, men originalen kan kreves innlevert.

- Invitasjonen skal skrives som et brev på norsk eller engelsk fra den som inviterer til den inviterte.

- Siden det ikke finnes et offentlig godkjent skjema for invitasjon for privatbesøk, godtas ikke invitasjoner i form av et skjema.

Følgende informasjon skal være med i invitasjonen:
• Navn, adresse, personnummer (11 siffer) og telefonnummer til den som inviterer. Hvis man inviterer på vegne av (russisk) ektefelle: navn og personnummer (11 siffer) eller DUF-nummer på denne.

• Navn, adresse, fødselsdato og passnummer til den som inviteres.

• Tidspunkt, varighet og sted for besøket.

• Opplysninger om forholdet mellom søkeren og referansepersonen. Hos personer som ikke er beslektet, må det dokumenteres når og hvor partene personlig har truffet hverandre tidligere.

• Opplysninger om hvem som dekker utgiftene i forbindelse med besøket.

• Ambassaden og generalkonsulatene forbeholder seg retten til å kreve informasjon utover det ovenstående.
 
            
Lever kopi, fremvis original
• Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.

• Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.

• Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.

• Kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema kan leveres personlig, pr telefaks eller som skannet vedlegg til e-post.

 • Hvis kopier leveres pr telefaks eller e-post, kan ambassaden i etterkant be om å få fremvist originale dokumenter.

 

7. Businessvisum
Ved forretningsbesøk skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

- Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.

Klikk her for kasakhisk/engelsk skjema.

Klikk her for russisk/engelsk skjema.

Eksempel på ferdig utfylt søknad (kasakhisk/engelsk)

Eksempel på ferdig utfylt søknad (russisk/engelsk)

- Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn).

- Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

- Reiseforsikring som dekker minst 30 000 euro og hele perioden og alle dagene det søkes om.

- Saksbehandlingsgebyr på 60 euro. Vi gjør oppmerksom på at prisen er veiledende, og vil variere avhengig av omregningskurs. 

- Invitasjon fra firma/organisasjon i Norge, skrevet på norsk eller engelsk. (Hvis invitasjon fra firma/organisasjon i Finland, skrives invitasjonen på engelsk.) 
                             
Invitasjonen skal være skrevet på firmaets/organisasjonens brevark, og må være underskrevet av daglig leder (evt. person i tilsvarende stilling). Det må informere om stillingen til den som har underskrevet. Firmaets norske organisasjonsnummer må fremkomme i invitasjonen.
      
Følgende informasjon skal være med i invitasjonen:
• Navn, fødselsdato og passnummer til den som inviteres.

 • Tidspunkt, varighet og sted for besøket.

 • Opplysninger om hensikten med besøket (hva skal den inviterte gjøre i Norge).

 • Opplysninger om hvem som dekker kostnadene ved reisen.

Ved søknader om multivisum må behovet for flere innreiser begrunnes, blant annet ved at tidspunkt og sted for flere planlagte besøk spesifiseres.
Økonomisk garanti, dersom det er søkerens arbeidsgiver som dekker kostnadene.   
     

Lever kopi, fremvis original
• Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.

• Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.

• Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.

 
8. Turistvisum

Ved turistreiser skal søknaden inneholde følgende dokumentasjon:

- Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.

Klikk her for kasakhisk/engelsk skjema.

Klikk her for russisk/engelsk skjema.

Eksempel på ferdig utfylt søknad (kasakhisk/engelsk)

Eksempel på ferdig utfylt søknad (russisk/engelsk)

- Et passbilde i farger i størrelse 3x4 eller 4x6 cm.

- Utenrikspass med gyldighet i tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

- Reservasjon av hotell, camping osv.

- Reservasjon av billetter tur/retur.

- Reiseforsikring, evt. bilforsikring og kopi av vognkort dersom søker skal reise med privatbil.

- Dokumentasjon på at søker har midler til å dekke utgiftene ved reise/opphold.

- Attest fra arbeidsgiver.

- Beskrivelse av reiserute og overnattingssteder (dag for dag).

- Saksbehandlingsgebyr er 60 euro for voksne og 35 euro for barn mellom 6-12 år. Vi gjør oppmerksom på at prisen er veiledende, og vil variere avhengig av omregningskurs. 

Lever kopi, fremvis original
• Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.

• Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.

• Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.

                                                                                                           
9. Transittvisum (B-visum)
 
Visumpliktige utlendinger som skal reise til/fra Svalbard gjennom Norge, skal søke om transittvisum (B-visum) til Norge.
 
Sjømenn som skal mønstre på båt i Norge, eller NIS/NOR-registrert båt i Schengen søker transittvisum.
 
Transittvisum kan innvilges for 2 eller flere innreiser med opptil 5 dagers gyldighet pr innreise. Dvs. at man kan oppholde seg i Norge/Schengen-området i opptil 5 dager på vei til Svalbard og i opptil 5 dager på vei tilbake fra Svalbard til hjemlandet.
 
Sjømenn som skal på kurs/opplæring i Norge med varighet i mer enn 5 dager, kan søke ordinært C-visum. Den norske referansen må i invitasjonen informere om formålet og behovet for et C-visum, med oversikt over planlagte møter/kurs/seminarer. I de tilfeller hvor sjømannen skal mønstre på NIS/NOR-skip kreves det ikke reise- og sykeforsikring.
 

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

- Utfylt søknadsskjema. Fylles ut på engelsk eller norsk.

Klikk her for kasakhisk/engelsk skjema.

Klikk her for russisk/engelsk skjema.

Eksempel på ferdig utfylt søknad (kasakhisk/engelsk)

Eksempel på ferdig utfylt søknad (russisk/engelsk)

- Et passbilde i farger limt på søknadsskjema (størrelse ca 3x4, lys bakgrunn).

- Invitasjon.

- Utenrikspass som er gyldig minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

- Reiseforsikring som dekker minst 30 000 euro og hele perioden og alle dagene det søkes om.

- Reservasjon av billetter tur/retur.

- Beskrivelse av reiserute.

- Saksbehandlingsgebyr på 60 euro. Vi gjør oppmerksom på at prisen er veiledende, og vil variere avhengig av omregningskurs.

Lever kopi, fremvis original
• Visumavdelingen tar kun i mot kopier av reiseforsikring, økonomisk garantiskjema og invitasjoner.

• Behold originaldokumentene selv, men fremvis disse når kopiene leveres.

• Ambassaden har ikke kapasitet til å ta kopier av forsikring, invitasjon eller garantiskjema.

  

10. Behandlingstid
Fristen gjelder fra tidspunktet søknaden, med alle vedlegg, er mottatt.
Behandlingstiden for søkere fra andre SUS-land blir minimum to uker, på grunn av intern konsultasjon blant Schengen-landene.

Søknaden kan ikke leveres tidligere enn 3 måneder før avreise.

C – visum for privat-, turist- og forretningsbesøk 15 dager.
B – visum (transittvisum for reise til Svalbard) 1 uke.
D – visum (når vedtaket allerede er fattet av Utlendingsdirektoratet i Oslo) 3 arbeidsdager.  
(når søknaden forhåndsvurderes av ambassaden) 10 arbeidsdager. 

Eventuelle helligdager forskyver prosessen.

I sommersesongen (medio april – medio september) anbefales det å søke om visum i god tid før planlagt avreise. I det man kan påregne lengre saksbehandlingstid – opptil 10 arbeidsdager.

Det er søkerens ansvar å levere søknad i tide.

Forhold som for eksempel forsinket postgang og allerede betalte flybilletter fremskynder ikke saksbehandlingen.
 
Det anbefales ikke å kjøpe flybilletter før visumsøknaden er innvilget.

Ambassaden er ikke behjelpelig med å skaffe arbeid i Norge.

Ambassaden er ikke behjelpelig med pengeoverføringer.

  

11. Saksbehandlingsgebyr
Angående gebyr i søknader om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse:

I alle søknader om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse som sendes UDI for avgjørelse:
- Hele gebyret betales ved utenriksstasjonen.
- Hos politiet i Norge må søkeren vise en kvittering og eventuelt en bekreftelse fra utenriksstasjonen på at hele gebyret er betalt.

I alle saker hvor utenriksstasjonen innvilger 7D-visum, slik at søker deretter kan levere sin søknad om familiegjenforening eller arbeidstillatelse hos politiet i Norge:
- Gebyr skal ikke betales ved utenriksstasjonen.
- Fullt gebyr skal betales ved innlevering av søknad hos politiet i Norge.

I alle søknader som gjelder studenter (første gangs søknad), arbeidstillatelse som au pair og sesongarbeidstillatelse må fullt gebyr betales ved utenriksstasjonen.

Gebyr for borgere av Kasakhstan:
C – visum (privat-, turist- og forretningsbesøk) 60 euro for voksne og 35 euro for barn mellom 6-12 år. Vi gjør oppmerksom på at prisen er veiledende, og vil variere avhengig av omregningskurs.
B – visum (transittvisum) 60 euro

Gebyret betales kontant i kasakhiske tenge ved innlevering av visumsøknaden. Det må altså betales gebyr uavhengig av om visum blir innvilget eller avslått. En søknad vil ikke regnes som innlevert før gebyr er innbetalt.

Disse grupper søkere betaler ikke saksbehandlingsgebyr:
 
- Barn under 6 år.
 
12. Invitasjon
Siden det ikke finnes et offentlig godkjent skjema for invitasjon for privatbesøk, godtas ikke invitasjoner i form av et skjema.
Invitasjon skrives på norsk som et brev fra den som inviterer til den inviterte. Brevet må være underskrevet fra den som inviterer til Norge.

Dersom invitasjon fra person eller firma/organisasjon i Finland, skrives invitasjonen på engelsk.

 

13. Reiseforsikring
- Reise- og sykeforsikring som dekker minst 30 000 euro for hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Norge/Schengen-området.

- Kopi av forsikringsbeviset leveres sammen med visumsøknaden. Hvis forsikringen leveres senere, forlenges saksbehandlingen med 3 arbeidsdager.

- Reiseforsikringen tegnes ved valgfritt kasakhisk forsikringsselskap. Priser på reiseforsikring fås hos forsikringsselskapet.

- Ved søknad om multivisum dokumenteres forsikring for den første innreiseperioden.

- Det er søkerens ansvar å forsikre seg ved fremtidige innreiser. Gyldig forsikring fremvises grensekontrollen ved hver ankomst til Norge/Schengen-området.

 

14. Utenrikspassets gyldighet
For at visum skal kunne innvilges, må søkerens utenrikspass være gyldig i minst tre måneder utover forventet retur til hjemlandet.

Passet skal inneholde to blanke sider og være utstedt i løpet av de ti siste årene.

Passet må ikke være eldre enn 10 år gammelt. 

15. Kontaktinformasjon

ASTANA
- Adresse:  Microdistrict 12, Samal
                    Tower of Astana, 17th floor
                    010000 Astana
                    Republic of Kazakhstan

- Telefon:    (+7 7172) 55 11 00

- Faks:        ( +7 7172) 55 11 99

- E-post:     Visum-Astana@mfa.no 

UDI
Utlendingsdirektoratet i Oslo
Opplysningstjenesten for søkere +47 23 35 16 00
UDIs sentralbord +47 23 35 15 00
Faks Faksnummer til UDIs avdelinger

Hjemmeside www.udi.no

 

16.  Åpningstider for besøkende
Visumavdelingen ved den norske ambassaden i Astana er åpen hverdager fra 10:00-12:00 og 14:00-16:00.

 

17. Ofte stilte spørsmål

 

Må søknaden leveres personlig?
Søkere som kan søke om visum ved den norske ambassaden i Astana, skal møte og levere søknad med alle nødvendige dokumenter. Vi presiserer at ambassaden ikke tar ansvar for søknader og dokumenter levert som post, e-post eller faks. Alle søknader og relatert informasjon må leveres personlig ved ambassaden.  

Kan ambassaden sende passet med visumet tilbake til søker?
Søkeren kan selv bestille henting av passet med kurer fra ekspresspostfirmaet. Husk at saksbehandlingstiden er 15 dager etter at søknaden ble mottatt ved visumavdelingen. Ambassaden har ikke kapasitet til å bekrefte om en søknad er blitt levert. Vennligst sjekk datoen for leveringen hos ekspresspostfirmaet.

Kan en slekting eller bekjent hente min søknad/pass?
Ja, hvis vedkommende bekrefter slektskapet med for eksempel fødselsattest. Venner og bekjente må ha en notariusbekreftet fullmakt for henting av dokumenter. 

Hvordan kan man betale saksbehandlingsgebyr?
Saksbehandlingsgebyret skal betales kontant i kasakhstanske tenge.Hva slags forsikring kreves?

Reise- og sykeforsikring som dekker minst 30 000 euro for hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Norge/Schengen-området.

 

Jeg kan foreløpig ikke oppgi nøyaktige datoer på avreise og retur. Hva skriver jeg i punkt 25., 30. og 31. i søknadskjemaet?
Hvis du vet at du vil oppholde deg i Norge i for eksempel 14 dager i løpet av neste måned oppgir du 14 dager i punkt 25 i søknadsskjemaet.

I punkt 30 og 31 oppgir du tidsramme på en måned, for eksempel 1.1.2011g 31.1.2011Ditt visum vil da være gyldig i 14 dager i perioden fra 1.1. 2011il 31.7.2011

Dvs. at du kan reise til Norge i perioden f.o.m. 1.1.2011.o.m. 18.1. 2011g komme tilbake etter 14 dager eller mindre.


Bookmark and Share

Visste du at...