Visum

Sist oppdatert: 17.06.2015 // Her finner du informasjon om utstedelse av visum til Norge.

Fra og med 22. juni vil den norske ambassaden i Astana ikke lenger utstede Schengen-visum.

Litauen vil representere Norge i visumsaker i Kasakhstan.

Reisende som skal søke fra og med 22. juni, bes henvende seg i Astana til Litauens ambassade i Astana, og i Almaty til Litauens generalkonsulat i Almaty.

Den norske ambassaden vil fortsette å ta imot søknader om arbeids- og oppholdstillatelser.


 

Om visum

Et visum er en tillatelse som gir rett til innreise og opphold i Norge for en begrenset tidsperiode. Det kreves visum fra borgere i alle de sentralasiatiske landene.

- Norge er en del av Schengen-området. Borgere av land som er medlemmer av Schengen, kan reise fritt mellom de ulike Schengen-landene. Borgere i land utenfor Schengen som har oppholdstillatelse i et av Schengen-landene, kan reise fritt rundt i Schengen-området i 90 dager. De 25 medlemslandene er Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

- Den norske ambassaden i Astana tar imot søknader om studie-, arbeids- og oppholdstillatelser. Disse søknadene behandles alltid av utlendingsdirektoratet (UDI).

- C-visum for privat-, forretnings- og turistbesøk kan gis for en periode på opp til 90 dager.

- Visumpliktige utlendinger kan oppholde seg i Norge/Schengen-området i opptil 90 dager i løpet av de siste 6 måneder.

- Visum gir ikke tillatelse til å arbeide i Norge. Arbeid uten lønn regnes også som arbeid i denne sammenheng.

- Hvem som helst kan søke om visum eller arbeids- eller oppholdstillatelse. Vi gjør oppmerksom på at passet må være gyldig i tre måneder etter planlagt opphold i Norge, og at det må være minst to ledige sider i passet. I tillegg må ikke passet være eldre enn 10 år gammelt.


Hvor kan man søke om visum?

 
Søknad om visum til Norge gjøres i det land der man er statsborger eller i det land der man har fast, offisiell oppholdstillatelse.

Søkere fra Kasakhstan skal søke om visum til Norge ved Litauens ambassade i Astana, eller Litauens generalkonsulat i Almaty

Søkere fra Kirgisistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Bisjkek.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Tadsjikistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Dusjanbe.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Turkmenistan skal søke om visum til Norge ved den tyske ambassaden i Asjkhabad.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Astana. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.
 
Søkere fra Usbekistan skal søke om visum til Norge ved den italienske ambassaden i Tasjkent.
Dersom visum ikke kan innvilges, henvises søkeren til den norske ambassaden i Moskva. Kvittering på at søknaden har vært behandlet av representerende ambassade (betalt saksbehandlingsgebyr) må legges ved.  


Bookmark and Share

Visste du at...